Browse By

Sposoby pracy

Reportaż jest specyficznym gatunkiem dziennikarskim dlatego też wymaga szczególnych metod pracy, czyli odpowiedniego warsztatu. Oto kilka z podstawowych sposobów w jaki pracują reporterzy operujący słowem.

Obserwacja

Idealną sytuacją jest jeśli dziennikarz z punktu widzenia bezstronnego świadka może przyglądać się wydarzeniom, a następnie je opisać. Często reporterzy podkreślają, ze najistotniejsze jest zapamiętywanie wydarzeń i szczegółów. Ludzie chętniej otwierają się przed tymi, którzy rozmawiają z nimi i ewentualnie robią notatki, niż przed tymi którzy chcą ich nagrywać.

Obserwacja uczestnicząca

Sytuacja zaskakująco częsta, jest to moment, w którym dziennikarz przestaje być li tylko świadkiem wydarzeń, ale staje się również ich uczestnikiem. Zaletą takiej obserwacji jest możliwość pełniejszego zrozumienia, a później oddania emocji uczestniczących w wydarzeniu osób.

Prowokacja dziennikarska

Metoda szczególnie często wykorzystywana przez dziennikarzy śledczych. Reportaż kryminalny często wymaga podawania się z kogoś innego, by zdobyć materiał. Może to też być celowe skonstruowanie sytuacji, która pozwala odkryć faktyczne przyczyny i sposoby działań osób zaangażowanych w działania przestępcze.

Rekonstrukcja

Jest to segregacja i ułożenie materiałów zdobytych z różnych źródeł. Jest to odtwarzanie zdarzeń z przeszłości i wzbogacanie ich o znane już następstwa w teraźniejszości. Często pozwala to na wypełnienie luk w historii, jednak pociąga również za sobą ryzyko manipulacji faktami i nadmiernej spekulacji.