Browse By

Skąd czerpać informacje?

Reporter ma wiele kanałów, którymi może pozyskiwać interesujące informacje. By znaleźć temat na artykuł należy mieć zawsze oczy i uszy szeroko otwarte. Do najważniejszych źródeł dziennikarskich zaliczyć należy:

Agencje prasowe – czyli organizacje, których celem jest zbieranie i przekazywanie aktualnych informacji z całego świata.

Listy, e-maile i telefony od czytelników – często zdarza się, że czytelnicy danej gazety chcą zainteresować dziennikarzy swoją sprawą dzwonią w tej sprawie lub wysyłają e-miale.

Oficjalne zawiadomienia – oficjalne pisma z instytucji i organów państwowych.

Monitoring mediów – niekiedy inspiracją może okazać się artykuł innej osoby, która przeoczyła istotny fakt, który można rozwinąć w reportażu.

Kontakty z służbami – utrzymywanie kontaktu z policjantami, strażakami i innymi służbami publicznymi to również metoda pozyskiwania informacji.

Informatorzy – jedni dla pieniędzy, inny z wewnętrznej potrzeby przekazują dziennikarzom istotne informacje, które stają się podstawą reportaży.

Leg working – czasem by znaleźć temat reportażu należy wyjść na miasto, pojechać gdzieś i zaobserwować codzienny życie ludzi, by znaleźć temat.

Archiwa, biblioteki – niekiedy dla powstania artykułu konieczne jest sięgnięcie wstecz, do historii lub rozszerzenie posiadanej wiedzy, wówczas bezcenne okazują się archiwa i biblioteki.

Rzecznicy prasowi i specjaliści PR – ich celem jest budowa pozytywnego wizerunku firmy, ale nawet przesyłane przez nich materiały reklamowe mogą stać się punktem wyjścia dla reportażu.