Browse By

Gromadzenie informacji

To w jaki sposób reporter gromadzi informacje ma ogromne znaczenie dla późniejszego wyglądu jego reportażu. Kapuściński wielokrotnie w swoich wypowiedziach podkreślał znaczenie pamięci w pracy reporterskiej. Z jednej strony gdy zaczynał pracę dziennikarza w zasadzie pamięć i notes były jedynymi sposobami na zatrzymanie w pamięci istotnych informacji. Z drugiej jednak strony, do dziś reporterom, którzy na spotkanie przychodzą z notesem i otwartą głową łatwiej jest uzyskać informacje niż tym, którzy przynoszą dyktafon lub kamerę.

Pamięć – podstawowy i niezastąpiony sposób gromadzenia informacji. Minusem jest zawodność ludzkiej pamięci, z której mogą ulecieć istotne informacje, dlatego też pamięć potrzebuje pomocy w postaci:

Notes – w notesie zapisuje się najważniejsze informacje, nazwiska, daty, adresy oraz wypunktowuje myśli, które później powinny być zawarte w reportażu. Minusem jest fakt, że jeśli notatka zostanie sporządzona w zbyt skróconej formie jej późniejsze odtworzenie może okazać się niemożliwe.

Dyktafon – współcześnie wielu dziennikarzy używa w swojej pracy dyktafonu, pozwala on im na wierniejsze oddanie słów osób, z którymi rozmawiają, zabezpiecza przed popełnieniem pomyłki w pisowni, oraz zachowuje ich własne przemyślenia. Minusem jest dużo dłuższy czas opracowania materiału, należy bowiem raz jeszcze odtworzyć niekiedy kilkugodzinne wywiady czy nagrania. Ponadto są osoby, które na widok dyktafonu zamykają usta i nie chcą dzielić się informacjami.

Fotografia – niekiedy zdjęcie zrobione na potrzeby udokumentowania zdarzeń może nasunąć istotne skojarzenia i pomóc pamięci w ich odtwarzaniu. Może też zawierać istotne informacje: adres , nazwiska, dane ekonomiczne.